Έμπνευση μια φωτό

Δουλεύεις σκληρά και μια στιγμή στο ασφαλισμένο παράθυρο παρατηρείς μια μύγα που σε κοιτάει και τη κοιτάς αληθωρα.

Μάλλον θα πέταξε από το διπλανό νεκροταφείο αφού έκανε μια στάση για φαγητό από τους σωρούς που βρίσκονται σπάταλοι εκεί.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s